En dröm om att bli terapeut?

För många är det en dröm att få arbeta med något som betytt mycket för en själv och hur man har klarat, och kanske t om överlevt, extrema situationer och beroenden av olika slag.

Idag finns det många alternativa vägar att gå och inte bara den klassiska psykoterapeut utbildningen.

Oavsett vilket – en av de bästa utbildarna av nya avvänjning- och drog terapeuter är ValBoUtbilning, Valboutdanning.no, som utbildar i både Sverige och Norge. Deras program är vad som kallas bevisbaserat, dvs de bygger på forskningsunderlag, undersökning och bevisad statistik.

Stegvis utbildning
Grunden är att bli certifierad behandlingsassistent med 12-stegsinriktningen. Därifrån kan man sedan bygga på med inriktningar, så som miljöterapeut eller avvänjning- och drogterapeut. Val-Bo tillhandahåller också kortare specialiserade seminarier plus en KBT-terapeutisk utbildning på motsvarande vis. Först går man orienteringskursen och sedan påbyggnad kurs 1 och 2. Att kunna hjälpa någon i deras mest smärtsamma ögonblick, och vara den som förlöser det nya, kan vara enormt givande och ge det professionella arbetet som terapeut ett djup och mening som få andra yrken kan göra.

Innehåll i utbildningen
Det här är en mycket modern utbildning, som förser sina elever med ny och god metodik och teknik, så att den färdiga terapeuten har en komplett palett med fördjupad kunskap såväl som riktiga, handgripliga och beprövade metoder att jobba med och dela med sig av i framtiden. Ett par exempel är Motiverande Intervju (MI), ASI (Alcoholic Severity Index) och beprövade system, lärdomar och traditioner från 12-stegsprogrammen. Man tränas i att arbeta med både individer och grupper. Öppenheten och vetskapen kring 12-stegsprogrammen har ökats genom åren. I sitt arbete som terapeut kan man senare specialisera sig på ett visst sorts beroende – allt efter erfarenhet, tycke och val.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *